GRAŽINIMAS IR GARANTIJA

>
GRAŽINIMAS IR GARANTIJA

Gamintojai

GRAŽINIMAS

Prekių grąžinimas ar keitimas vyksta vadovaujantis sekančiais teisės aktais:
LR Ūkio Ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“  nauja redakcija patvirtinta LR ūkio ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 4-959 (Žin., 2011, Nr. 161-7654). 
LR Ūkio Ministro 2001 m. birželio mėn. 29 d. įsakymo Nr. 217  “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” nauja redakcija, patvirtinta LR ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 (Žin., 2012, Nr. 34-1637). 
LR Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 (Žin., 2001, Nr. 51-1778) patvirtintos mažmeninės prekybos taisyklės. 
LR civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262; 2011, Nr. 129-6108).

GARANTIJA

Visoms prekėms suteikiama 24 mėnesių garantija, nebent nurodyta kitaip prie prekės aprašo.

Įrašykite ieškomos prekės pavadinimą ar pavadinimo fragmentą

Krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.